Systemair

Ett bra styrsystem med rätt funktioner och komponenter är en förutsättning för att ventilationen ska fungera bra och att inomhusluften ska hålla hög kvalité.
Vi erbjuder alla lösningar, vare sig det handlar om olika former av värmeväxlare eller frånluftspump med värmeåtervinning. Värmeåtervinning ur den använda ventilationsluften spar dessutom energiåtgången. Genom att se över ventilationssystemet och dess styrning kan du både spara pengar och energi.Våra bostadsaggregat SAVE är Eruventcertifierade, vilket säkerställer att produktens prestanda och kapacitet stämmer överens med tillverkarens angivna uppgifter.

Produktblad

Bostadsaggregat
Högeffektiv värmeväxlare
SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi
Bostadsventilation