Miljö

vaxthuseffekt

Drygt hälften av denna energi går till uppvärmning och tappvatten.

En värmepump sänker energiåtgången med ca 50%. Skulle alla hushåll installera effektiva metoder för uppvärmning förstår man lätt vilken effekt detta skulla ha på miljön.

Väljer du en luftvärmepump får du utöver sänkta kostnader dessutom en märkbar effekt på luftkvaliteten. Tack vare Panasonics trippelfiltrering (Catechinfilter) skonas allergiker mot pollen samtidigt som en ökad cirkulation minskar risken för fukt- och mögelangrepp.

Panasonics unika jonisering av luften gör dessutom att luften alltid känns uppfriskande och fräsch. En funktion där Panasonic varit föregångare och som första fabrikant infört jonisering av inneluftens molekyler.

En helt ny funktion från Panasonic. Syrehalten i luften utomhus är 21 %.Genom att koncentrera syre från uteluften och tillföra det via luftvärmepumpens innedel kan syrehalten i bostaden konstant hållas på samma nivå.

Reducering av skadliga ämnen, bevarande av resurser

Genom förbränning av fossila bränslen som naturgas eller olja uppstår bl.a. koldioxid som är en bidragande orsak till skador på miljön. Också den enorma ökningen av andra förbränningsrestprodukter manar till eftertanke.

Uppvärmningen av jorden stör på ett märkbart sätt vårt klimatsystem. Värmepumpsteknologin utgör ett viktigt bidrag till miljövård.

Källa: Prof. D. Schönewiese, institutet för geofysik, universitetet i Frankfurt/M.

  • Använder återvinnings-bar miljöenergi: lagrad solvärme från utomhusluft och mark.
  • Skonar jordens energireserver.
  • Sparar energi.
  • Reducerar regionala och globala utsläpp av skadliga ämnen (NOX, SO2, CO2).
  • Arbetar med miljövänliga köldmedier.

Miljö
Behöver du hjälp?

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig för att boka en kostnadsfri energirådgivning.Eller ring oss direkt på 0123 - 20 000