AVT Solvärme

Aquasmart SCM 20

avt-sol

Aquasmarts solfångare av heatpipe typ, ansluts alltid till Aqusmart solkrets system. Den belagda inner ytan på vakuumröret omvandlar solenergi till värmeenergi som överförs till heatpipen via alumi- niumplåtar.

Vätskan i heatpipen förångas och stiger till bulben där värmen avges till värmebäraren (Greenway solar) via fördelningsröret.

Höljet till fördelningsrören är tillverkat av alumi- nium. Solfångaren levereras alltid med universal- fästen för betong och tegeltak. Benstativ av förzin- kad och lackerad plåt för placering på plant tak eller mark, finns som tillbehör.

Hagelresistens

Vakuumrören är tillverkade av härdat borosilikat- glas, Insidan av vakuumrören har inte mindre än 12 antireflexions lager och absorbtionslager. Ab- sorbtionslagren består av SS-CU-ALN/AIN de olika skikten tål upp till 380°C utan att rörens livs- längd försämras.

Vakuumrören när de väl är installerade är förhål- landevis motståndskraftiga mot stötar och andra påfrestningar. Tester visar att vakuumrören klarar hagelskurar med upp till 25 mm stora hagel, om solfångaren är installerad med en vinkel på 40 grader eller mer.

Solfångarens motståndskraft påverkas av install- ationsvinkeln. Är solfångaren monterad plant (helt horisontellt) klarar solfångaren hagel upp till en diameter av 20 mm utan att gå sönder. Den opti- mala installationsvinkeln ligger mellan 30 till 70 grader och det är också den vanligaste installat- ionstypen av solfångare.

Skulle ett vakuumrör ändå gå sönder kan det by- tas på några minuter. Solfångaren fungerar även om några rör har gått sönder, men värmeprodukt- ionen minskar beroende på hur många rör som är trasiga

Aquasmart drivenhet

Aquasmart drivenhet innehåller alla nödvändiga kompo- nenter för att förenkla installation och säkerställa problem- fri drift.
Luftavskiljaren i drivenheten ger en installationseffektiv lösning då man i de flesta fall kan utesluta installation av avluftare vid solfångaren på taket. Om sedan avluftningen behöver upprepas en tid efter installationen är det inte nödvändigt att klättra upp på taket för lufta anläggningen. Ett isolerat hölje minskar värmeförlusterna från enheten. Drivenheten är komplett med färdiga anslutningar 1/4 med överfallsmuttrar för flexrör Expansionskärl med vägg- fäste, flexrör och packningar för expansionskärlet medföl- jer i leveransen.

Specifikationer

avt-sol-info