AVT Varmvattenberedare

varmvattenberedare

Kännetecknande för Aquasmart varmvattenberedare är att den har mycket låga värmeförlus- ter och väl utprovad temperaturskiktning av vattnet i tanken. Vilket är nödvändigt för att minska el-tillskott och maximera utbytet av solvärmt vatten. Tanken är tillverkad av syrafast rostfritt stål och isolerad med 50 mm polyuretan. Alla anslutningar emot tanken för, givare, el-element, och röranslutningar är lufttäta för att undvika onödiga värmeläckage. Anslutningar kv, vv, solvärme in och ut samt anslutningar för extern el är placerade längst ner i kopplingsutrymmet . Kallvattnet kommer in via en flödesbroms i bot- ten på beredaren och varmvattnet tas ut högst upp.

Solvärme

Varmvattenberedaren är försedd med en utdragen solslinga i botten av tanken. Solslingan som värms av solfångarna värmer hela tiden det kallaste vattnet som kommer in i tanken, vilket gör den effektiv även under de årstider solen inte står så högt på himmeln.

När arbetar solfångarna

Givaren som sitter i nedre delen av solberedare känner av vattentemperaturen mitt för solslingan. Ytterligare en givare känner av temperaturen i solfångaren. Är temperaturen 8° högre i solfångaren än i tanken, startar cirkulationspumpen i solvärme kretsen och värmer vattnet via slingan i botten av beredaren. Sjunker temperatur skillnaden till 4° stannar pumpen.