Panasonic Felkoder / Felsökning Värmepump

Har du en värmepump så har du förmodligen stött på en och annan felkod sedan du installerade den. När den indikerar en felkod kan den stänga av sig själv för att avvärja ytterligare problem som kan skada dess funktion. Därför bör felkoden snabbt kontrolleras för att kartlägga dess betydelse- och vad som behöver göras.

Detta gör du med hjälp av fjärrkontrollen för en snabb och enkel felsökning. Tryck ner den knapp som det står ”check” på i cirka fem sekunder samtidigt som fjärrkontrollen riktas mot innedelen. När den piper ska displayens standardfönster försvinna.

För att bläddra mellan felkoderna använder du de pilformade knapparna. När du bläddrar förbi koderna kommer det pipa, en eller fyra gånger, från värmepumpens innedel. För de felkoder som det piper fyra gånger på finns oftast ett fel som behöver åtgärdas. Vissa av dessa godkänner vidare drift, medan andra felkoder kräver service.

Då felkoderna är många kan det vara svårt att ha koll på dem. När du stöter på en felkod som du inte är bekant med så rekommenderar vi på Allvärmeteknik att du i första hand tar kontakt med din återförsäljare för att få rätt hjälp.

De skickar i sin tur ut en auktoriserad tekniker som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Skulle du välja att på egen hand försöka laga värmepumpen kommer inte garantin att gälla om något skulle gå snett.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0123 – 20 000 eller fyll i Kontaktformuläret nedan.

Lista över vanliga Panasonic felkoder och vad de innebär

Felkod – Felorsak – Felsökning

Panasonic felkod H00 – Ingen felorsak
Panasonic felkod H11 – Kommunikationsfel mellan innedel och utedel – Kabelfel mellan inne-utedel / Kretskort inne-utedel
Panasonic felkod H14 – Luftsensor i innedel – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H15 – Kompressorns temperatursensor – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H16 – Avkänningen av strömförbrukning i utedelen öppen – Fel i kretskort utedel / Fel i transistormodulen

Panasonic felkod H19 – Fel på innedelens fläktmotor eller Låst rotor – Fel i kretskort innedel / Fel på fläktmotor
Panasonic felkod H23 – Fel på rörsensor i innedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H24 – Fel på rörsensor 2 i innedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H27 – Fel på luftsensorn i utedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H28 – Fel på rörsensorn i utedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Panasonic felkod H30 – Fel på tryckrörssensorn i utedelen – Tryckrörssensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H33 – Felaktig elanslutning mellan inne och utedel – Felaktigheter i matning till innedel / utedel
Panasonic felkod H38 – Felaktig kombination inne/utedel
Panasonic felkod H97 – Fel på utedelens fläktmotor eller Låst rotor – Fel i kretskort utedel / Fel på fläktmotor
Panasonic felkod H98 – Högtrycksskydd i inne-delen – Igensatta luftfilter / Luftcirkulationen felaktig

Panasonic felkod H99 – Innedelens frysskydd – Igensatta luftfilter / För lite köldmedel
Panasonic felkod F11 – 4-vägs ventilen ändrar inte läge – Fel på 4-vägsventilen / Fel på spolen
Panasonic felkod F90 – PFC kontroll felaktig – Fel på spänningen i PFC
Panasonic felkod F91 – Köldmediakretsen fungerar felaktigt – Tomt på köldmedel / 3-vägsventilen stängd
Panasonic felkod F93 – Kompressorn roterar åt fel håll – Kompressorn felaktig

Panasonic felkod F95 – Högtrycksskydd i ute-delen – Fel i köldmediakretsen i utedelen
Panasonic felkod F96 – Överhettning av IPM (stömtransistor) – För mycket köldmedel / Dålig värmeavgivning / Strömtransistorn felaktig
Panasonic felkod F97 – Kompressorn överhettad – Brist på köldmedel / Kompressor trasig
Panasonic felkod F98 – För hög strömförbrukning – För mycket köldmedel / Dålig värmeavgivning
Panasonic felkod F99 – För hög strömförbrukning i likspänningskretsen i utedelen (DC-PEAK) – Fel på utedelens kretskort / Fel på strömtransistorn / Fel på kompressorn


Allvärmeteknik - En kontakt för försäljning, installation & service

Vi säljer alla typer av värmepumpar & luftvärmepumpar och satsar alltid på att göra det så enkelt det någonsin är möjligt för våra kunder.

Vi svarar för ett komplett åtagande med försäljning, installation och service. I samband med installationen hjälper vi dig naturligtvis med igångkörning och intrimning. Vi är mobila och kan snabbt vara på plats om det skulle behövas.

Du når oss alltid lätt vid vårt huvudkontor eller något av våra regionkontor. Vi är angelägna om att se dig som ytterligare en av våra mer än 12.000 nöjda kunder.


Panasonic Felkoder / Felsökning Värmepump

Behöver du hjälp?

Fyll i din anmälan nedan så återkommer vi till dig så snart vi kan.