CTC Solvärme

Solfångare/Solvärme EcoSol

31

31Att utnyttja värmen från solen har blivit enklare med CTC EcoSol. Vi har valt ut välkända europeiska fabrikat i färdiga paket för att göra det enklare att välja ut lämplig solutrustning för din CTC värmepump eller panna-/ tank.

CTC EcoSol är färdiga paket bestående av komponenter som passar för dessa olika ändamål.

CTC EcoSol höjer temperaturen på kollektorn i exempelvis borrhålet på en bergvärmepump, den laddar också vattenvolymen i EcoHeat eller i EcoEl och bidrar på så sett med varmvatten och värme. Den förlänger också kompressorns livslängd.

CTC EcoSol är också mycket lämpligt för vedpanne- eller pelletssystem då den i kombination med en ackumulatortank för solladdning ger värme under långa tider på året till mycket låga kostnader.

CTC EcoSolSolfångare

32

32Kompletta solsystem för CTC värmepumpar, CTC EcoEl eller tank med solslinga.

  • Godkända av SP
  • Kvalitetsmärkta med Solar-Keymark
  • Effektiva reflektorer höjer verkningsgraden på vacuumrören
  • Höjer verkningsgrad och livslängden i kombination med värmepump
  • Välj mellan Plan eller Vacuum solfångare
  • Komplett med driftautomatik
  • Väl tilltagen isolering ökar verkningsgraden.

CTC Plan är en plan sol fångare på 2,5 m2. Plana solfångare kostar något mindre, men har något lägre effekt och är riktigt bra för nedfällt montage på tak. Består av en välisolerad låda som täcks med en sida av härdat glas. I lådan finns isolering och på den absorbatorn. Under absorbatorn finns kopparrör där det cirkulerar värmebärarvätska. För att få mer solfångaryta kompletteras satsen med en eller fler Solfångare.

CTC Vacuum är en solfångare av typen vacuumrör på 2 m2. Vacuumrör kan monteras på både vägg och tak och är effektivare vid låg solinstrålning vår och höst. Består av glasrör som tömts på luft och där vacuumet fungerar som isolering. Det ger låga energiförluster. Inuti glasrören finns kopparrör där det cirkulerar värmebärarvätska. Under varje vacuumrör ligger en reflektor som tar tillvara solens strålar oavsett vinkel.